Workshop hållbar utveckling, säkerhet och trygghet

Tisdag den 25 april arrangerade Brandkåren Attunda, workshopen hållbar utveckling, säkerhet och trygghet på Scandic Star i Sollentuna. Inbjudna var räddningstjänster, polis, fältarbetare, kommun med fler.

För att möta framtidens hot och risker kommer samarbeten och lösningar behöva utvecklas och hur kan social hållbarhet bidra till en ökad trygghet och säkerhet. Det var en mycket bra dag med många föreläsningar och diskussioner, där ett aktivt deltagande uppmuntrades.

Bilbränderna som försvann

Förra årets bilbränder med 25 bilbränder på en tvåveckorsperiod i Upplands-Bro kommun som ett gott exempel på multilateralt samarbete och hur man arbetat med tryggheten i kommunen. Ola Carlén, strateg och Tomas Wrådhe, distriktschef Knivsta och Upplands-Bro på Brandkåren Attunda berättade om hur man tillsammans med kommun och polis samarbetat intensivt och med hjälp av Fryshusets Lugna gatan har den destruktiva cirkeln brutits. Tomas berättade även vilka andra åtgärder som har gjorts i kommunen och de trygghetsskapande arbetet som Brandkåren Attunda gör.

Jonas Levin, kommunikatörsassistent Upplands-Bro kommun berättade om sin uppsats med Brinnande bilar och urbana uppror i Stockholm med statistik över anlagda bränder i Stockholm 2008-2014. En beskrivning av bilbränders utbredning i Stockholmsregionen, hur det ser ut med fördelningen i områden och hur det kommer det sig att det inte brinner på vissa delar och vilka variabler som kan relatera till bilbränder.

Unga vuxna

Kathy Santos, verksamhetsansvarig Mpower berättade om Mpowers vision och arbete med unga. Hur man använder unga förebilder att jobba med ungdomar och genom sina passioner bidrar till ett tryggare samhälle. Mpower är en del av Fryshuset och Svenska Lottakåren.

Fredrik Spång, brandman berättade om arbetet som skolbrandman på en skola i Järfälla och vad han hinner göra de fyra timmarna han är där. Han berättade också att han tycker att klimatet förändrats sedan han gick i skolan och det behövs vuxna förebilder. Per Jonsson, distriktschef i Märsta och Sigtuna berättade hur projektet skolbrandman startade hösten 2015 och att det är långsiktigt arbete.

Att göra skillnad

En berättelse om bekräftelse och godhet med poliserna Mirjam Hopstadius och Ulf Sjöstrand. Mirjam berätta om sitt liv som maskrosbarn och hur hon blev placerad på fosterhem i ung ålder. Vid ett tillfälle när hon var i 11 år och var trött, hungrig och inte hade inget tak över huvudet så kom två närpoliser. En av poliserna var Ulf som tog sig tid att lyssna på henne och förstod att hon var hungrig och mådde dålig. Han tog då upp sin plånbok och gav henne 500 kr för att köpa mat. Nu är det drygt 20 år sedan och sedan dess har Mirjam tackat sin hjälte många gånger. - Han sådde ett frö och det gjorde att jag också ville bli polis och bidra vidare.

Relationsskapande arbete

Exempel från områdepolisgruppen Järva med poliserna Martin Marmgren & hans kollega. Hur viktigt det är att bidra men även hur man behandlar någon med respekt. Det är otroligt viktigt med samverkande, skapa förtroende och göra rätt.

Framtidens trygghet & säkerhet

Betydelse av egenmakt och tillit med professor Misse Wester från Lunds Universitet. Forskning om hur olika händelser påverkar vårt samhälle. För att hantera en kris behöver människor en känsla av förståelse, kontroll och gemenskap. För att stödja människor vid en kris bör ledare förmedla information, riktning/motivation/framtidstro och omsorg/empati.

Stort tack till föreläsare och alla deltagare som bidrog till den fina dagen.

Fler bilder från workshopen finns på vår Facebooksida.