Vid Civilförsvarsförbundets förbundsstämma i helgen

Sven Lindgren omvaldes till förbundsordförande. Till förste vice förbundsordförande valdes Ann-Lena Sörenson och till andre vice förbundsordförande valdes Ida Texell, Brandkåren Attundas förbundsdirektör.

Ida Texell, efterträder Leni Björklund, som belönades med kunglig medalj i guld för väl utfört arbete.

- Inom ramen för Brandkåren Attundas verksamhet utvecklar vi samarbete med olika aktörer och samhället i stort. Jag tror att frivilliga resurser kommer att spela en viktig roll för att stärka samhälles samlade förmåga vid olyckor och kriser både idag och i framtiden. Jag känner mig hedrad och stolt över att valts in i styrelsen för Civilförsvarförbundet, som andre vice ordförande och ser fram emot att få utveckla såväl samarbetet med Civilförsvarsförbundet som förbundet i stort säger Ida Texell, förbundsdirektör.

Nyhet på Civilförsvaretsförbundet - om förbundsstämman