Varning för bedragare som besöker äldre

Det har kommit in samtal till station Knivsta att det förekommer tjuvar och bedragare i Knivsta kommun för att försöka lura sig in i äldre personers hem för att kontrollera brandvarnare eller brandsläckare.

Ibland utger sig tjuvarna och bedragarna för att komma från Brandkåren Attunda eller Knivsta kommun för att få komma in i lägenheten eller huset. En del bedragare kan säkert ringa i förväg för att boka ett möte och kan på så sätt lättare bli insläppta. Station Knivsta planerar inga oanmälda besök i dagsläget.

Om du eller någon närstående blir kontaktad av bedragare, anmäl det till polisen.