Våra sommarvikarier fortsätter sin introduktionsutbildning

Tisdag den 4 juni var utmaningen en insatsövning vid Rosersbergs övningsfält, i en industrilokal med flera personer som saknade och långa inträngningsvägar. Att öva på olika scenarion gör personalen tryggare och säkrare, att kunna ingripa om något oförutsett skulle hända i samhället.

Bra jobbat alla inblandade.

Fler bilder från övningarna på vår Facebooksida.