Vår nya förbundsdirektion

I fredags den 16/1 träffades vår nya förbundsdirektion för ett första möte och utbildningsdag.

Mötet tog bland annat upp beslut om värdegrund samt information om medborgarenkät m.m. Förbundsdirektionen deltog därefter i en utbildningsdag om Brandkåren Attundas verksamhet.