Välkommen på öppet hus på brandstationen i Sigtuna

Lördagen den 12 september, kl 11.00-15.00 bjuder Brandkåren Attunda in till öppet hus i Sigtuna, Ragvaldsbovägen 10.

Vi bjuder på roliga och lärorika aktiviteter

  • Brandbilsåkning
  • Uppvisning trafikolycka
  • Tipspromenad
  • Prova handbrandsläckare och brandfilt
  • Spruta vatten med brandslang
  • Information om brandsäkerhet
  • Försäljning av lättare förtäring

Välkomna!