Val av Ordförande och Vice Ordförande

Förbundsdirektionens nuvarande Ordförande Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun blev föräldraledig den 17:e augusti 2020. Nästa kommun enligt förbundets ordningsföljd att ta över som Ordförande är Järfälla kommun med Knivsta kommun som Vice Ordförande.

Val av Ordförande och Vice Ordförande

Förbundsdirektionen har fattat beslut om att välja Emma Feldman (M), Järfälla kommun som Ordförande och Peter Evansson, Knivsta kommun som Vice ordförande. Beslutet gäller från den 17:e augusti t.o.m den 31:a december 2022.