Vad är Frivilliga Resursgruppen (FRG)?

Frivilliga Resursgruppen (FRG) har visat sig vara ett bra sätt att tillvarata engagemang och organisera de frivilliga. Organisationen växer och allt fler vill vara med och bidra till ökad trygghet, vilket går hand i hand med vår vision att skapa ett olycksfritt samhälle.

Upplands-Bro kommun har gjort en film som visar vilket viktigt stöd de ger och varför vissa deltagare har valt att vara med i FRG.

- FRG har en viktig roll i samhällets samlade förmåga för att kunna minska följderna av en olycka eller annan extraordinär händelse, säger Tomas Wrådhe, Brandkåren Attundas distriktschef i Upplands-Bro.

Är du intresserad att vara med i FRG, ta kontakt med den lokala organisationen i din kommun.