Utvecklingsmöte med våra upphandlade sotare

Tisdag den 8 maj genomfördes ett utvecklingsmöte tillsammans med våra upphandlade sotare på Järfälla brandstation.

Jan Wiklund från Attunda Sot & Vent beskrev på ett mycket initierat och målande sotningens historia och hur en modern sotningsfirma arbetar. Sotningen innebär dels den traditionella rengöringen vilken idag kan utföras med många olika metoder och dels den sk brandskyddskontrollen. Brandskyddskontrollen är en separat granskning av eldstadens utformning och brandskydd. Jan beskrev även hur en modern anläggning med ozonrening ska fungera och vad som är viktigt att tänka på vad gäller risker och underhåll. Efter den teoretiska genomgång genomfördes ett mycket uppskattat praktiskt moment där sotarna visade hur de arbetar och där vi själva fick prova på att använda både högtrycksspolning med varmvatten och andra rengöringsmetoder.