Utvärderingsexpertis skogsbränder i EU

Det har inletts en utvärdering av hanteringen av sommarens många skogsbränder bland EU:s medlemsstater. Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varit i kontakt med Brandkåren Attunda för att få tillgång till intern personal med relevanta erfarenheter och expertkunskap om skogsbränder samt EU:s stödmekanism. Den 6-15 september är Brandkåren Attundas strateg, Sten Andersson utlånad till MSB som expert.

Utvärderingen avser att se över brandbekämpningen i stora drag och fokusera på den ERCC:s förmedling och samordning av stöd mellan EU:s medlemsstater.

Det Sten Andersson ska göra är: i samarbete med personal intern från ERCC i Bryssel samt inresta experter från andra medlemsländer analysera, sammanställa och skriftligt presentera erfarenheter från årets skogsbrandssäsong. Experten ska tillika presentera rekommendationer för fortsatt utveckling av ERCC och EU-mekanismens hantering av framtida stöd och samordning av dessa.