Utredning för en effektivare svensk räddningstjänst

Idag, tisdag 19/6, har utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” överlämnats till statsrådet Morgan Johansson. I utredningen föreslås flera olika åtgärder för att förstärka och utveckla svensk räddningstjänst.

Utredning för en effektivare svensk räddningstjänst

Utredningen omfattar bland annat förändringar i Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778) där bland annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten föreslås. Målet handlar om att realisera intentionen med skydd mot olyckor, nämligen att den bästa olyckan är den som inte sker. Utöver detta föreslås justeringar i systemledning, ledningssystem och styrning av svensk räddningstjänst.

I utredningen har förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll medverkat som expert.
Under utredningens arbete har Brandkåren Attundas fina arbete integrerats som stöd för de förslag som lämnats. Det är glädjande att vårt arbete har fått genomslag och kommer påverka det fortsatta svenska arbetet för att utveckla svensk räddningstjänst. Jag är mycket stolt över att fått påverka den riktning som utredningen tagit och ser fram emot den fortsatta utvecklingen", säger Ida Texell.

Länk till utredningen:  http://www.sou.gov.se/