Utökat eldningsförbud i Stockholms och Uppsala län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Stockholms och Uppsala län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att utöka eldningsförbud till att även omfatta tomtmark, från och med den 25 juli kl 15.30 i Stockholm och kungörandet i radio i Uppsala. Det utökade eldningsförbudet gäller så länge beslut om generellt eldningsförbud gäller, dock längst till och med den 31 augusti.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, i samråd med länets räddningstjänster och efter uppmaning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Totalförbud

Det utökade eldningsförbudet medför att all eldning och grillning utomhus är förbjuden. All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid särskilt iordningställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus.

Länsstyrelsen har beslutat 

Beslut om utökat eldningsförbud i Stockholms län - 2018-07-25
Beslut om utökat eldningsförbud i Uppsala län - 2018-07-25

Om skogsbränderna

Med anledning av de stora skogsbränderna som pågår i Sverige så hänvisar Länsstyrelsen i Stockholms län till Krisinfo.se för information om skogsbränderna och om var du kan vända dig för att hjälpa till och stödja i arbetet. För närvarande föreligger det inga behov av ytterligare frivilliga i Stockholms län men om läget förändras kommer Länsstyrelsen lämna information på Länsstyrelsens webbplats.

Mer information