Utbildningshelg brandvärnet

I helgen den 4-5 maj utbildades de första frivilliga till Brandkåren Attundas brandvärn. Det var 16 som utbildades i skogsbrandsläckning och första hjälpen/hjärt- och lungräddning (HLR). I skogarna vid Rosersberg övades utlägg och inrullning av slangsystem samt strålförarteknik.

De frivilliga i brandvärnet tar med sig en rad kompetenser in i Brandkåren Attunda. De arbetar normalt som: sjuksköterskor, lärare, logistiker, ingenjörer, brandmän, elektriker, studenter, djurskötare och tekniker. Flera har erfarenhet från Försvarsmakten och olika körkortskompetenser.

Brandvärnet bildar med sin mångfald en kompetent förstärkning vid större olyckor som skogsbränder, men kan även användas vid bevakning och vid evenemang.

Se fler bilder på Brandkåren Attundas Facebooksida.