Utbildning i det skäliga brandskyddet

Lördag den 29 september besökte Brandkåren Attundas brandstyrka i Upplands-Bro, ön Gräsholmen i Mälaren för genomgång av det skäliga brandskyddet som alla bör ha hemma (brandvarnare, brandsläckare och brandfilt). Att ha de tre b:na hemma, är några enkla och billiga livförsäkringar.

Samtal fördes med de boende kring egen organisation man som boende kan ha tillsammans med närmsta grannar och grannar från närliggande öar. I detta fall fanns klass-1-pumpar med ett par hundra meter grov och smalslang på två öar som inleder samarbete för att kunna starta upp bekämpning vid brand.

Brandsäkerhet i hemmet

Se till att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme. Läs mer.

Se fler bilder från utbildningen på vår facebooksida.