Utbildning för grannsamverkan i Järfälla

Måndag den 14 maj genomförde brandstyrkan på Järfälla brandstation utbildning på brandstationen för grannsamverkan.

Deltagarna fick information om Brandkåren Attunda och utbildning i bland annat släcka brand med brandsläckare, släcka brand med en brandfilt och testa hjärt- och lungräddning.

Den var en mycket lyckad och solig dag och vår proffsiga personal såg till att göra det till en riktigt bra dag för grannsamverkan.