Utbildning av sommarjobbare i Järfälla

I sommar samarbetar Brandkåren Attunda och Järfälla kommun med att säkerhetsutbilda sommarjobbande ungdomar i kommunen. Varje tisdag kommer nya grupper till brandstationen för att få mer kunskap.

Tisdag den 5 juli ansvarade brandmännen Fredrik Spång, Albert Sezkir och Anton Gustafsson för utbildningen. Ungdomarna fick inledningsvis se videoklippet Vem bryr sig, som väcker tankar kring ansvar och hur man ska agera när någon behöver hjälp. Alla deltagare fick sedan lära sig hjärt- och lungräddning.

Sista delen i utbildningen bestod av att prova släcka brand med handbrandsläckare, hur du hjälper någon som brinner med att kväva elden med en brandfilt och hur du agerar vid en trafikolycka.

Fler bilder finns på vår Facebooksida.