Uppstart Första insatsperson (FIP) i Sigtuna

Den 25 oktober startas Första insatsperson (FIP) på brandstationen i Sigtuna och bemannas med Första insatsbefäl (FIB). FIP åker direkt till olycksplatsen och är därför på plats snabbare för att göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.

Snabbare hjälp för samhället

Sedan tidigare finns FIP på brandstationerna i Knivsta och Upplands-Bro. FIB utgår från sin bostad eller arbetsplats, och har därför kortare tid till olycksplats. Personen kan i tidigt skede påbörja livräddande och skadebegränsande åtgärder på olycksplatsen.

Effektivare insats

På plats kan FIB skaffa sig en bild av olyckan för att planera insatsen innan övrig brandpersonal anländer, vilket medför effektivare insatser. Upplägget ger värdefulla minuter på olycksplats där varje minut är betydelsefull.