Uppstart Första insatsperson (FIP) i Knivsta

Från och med måndagen den 12 januari startar vi upp Första insatsperson (FIP) på vår brandstation i Knivsta och bemannar med Första insatsbefäl (FIB).

Att effektivisera räddningstjänsten är något som ständigt bör eftersträvas för att erbjuda kommuninvånarna ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor oavsett geografisk placering.

Snabbare hjälp för samhället

I flera svenska kommuner har räddningstjänsten sedan en tid tillbaka infört konceptet med FIP på sina deltidsstationer just för att erbjuda samhället snabbare hjälp och därmed ett bättre skydd mot olyckor. Till skillnad från övriga brandmän utgår FIB direkt från sin bostad, eller ordinarie arbetsplats, och har således en kortare anspänningstid. Meningen är att denna person i ett tidigare skede ska kunna påbörja livräddande och skadebegränsande åtgärder på olycksplatsen.

Effektivare insats

FIB kan dessutom direkt skaffa sig en bild av olyckan för att därigenom börja planera insatsen innan övrig personal anländer, vilket medför en mer effektiv insats. Resten av styrkan har likt tidigare en inställelsetid på fem minuter innan släckbilen ska rulla från stationen. Detta nya upplägg avser inbringa några värdefulla minuter på olycksplatsen genom att händelsekedjan för olyckan bryts och livräddande åtgärder vidtas snabbare. Varje minut är betydelsefull i samband med livräddning, som till exempel vid ett hjärtstopp.

Första minuterna kan vara avgörande

De första minuterna kan avgöra olyckans utgång. Tidsvinsten har även en ansenlig betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare kan FIB dessutom begära förstärkning eller vända tillbaka resurser som inte krävs i ett tidigt skede och då blir dessa tillgängliga för nya räddningsinsatser. Detta kan vara fördelaktigt för samhället men även för förbundet som kan spara in kostnader då resurstillgångarna optimeras.