Under förra veckan började våra nya brandmannarekryter!

Brandkåren Attunda är stolta med att välkomna (fr. v): Martina, Johanna, Malin, Angelica, Wilma, Angelica, Hanna, Andreas, Anna, Julia, Anna samt Marc och Jakob som inte kunde närvara vid bildtillfället.

Under förra veckan började våra nya brandmannarekryter!
Under den första veckan introducerades de nya brandmännen till verksamheten och det övergripande uppdraget som Brandkåren Attunda fått av medlemskommunerna.
Från och med denna veckan och fram till slutet av maj genomgår de nya rekryterna en gedigen grundutbildning för att de i början av juni ska kunna agera som brandmän med bland annat rökdykarkompetens.