Tyst minut och flaggning på halvstång den 16/11 inom Brandkåren Attundas områden

Brandkåren Attunda håller tyst minut för att hedra offren i terrorattacken i Paris. I hela förbundet flaggas under dagen den 16/11 på halv stång.

EU och Sverige markerar avskyn och avståndstagandet mot terrorn och hedrar offren i Paris genom en tyst minut kl 12.00 under måndagen. Brandkåren Attunda deltar i manifestationen.

Arbetsledare avgör i vilken form detta sker men enklast så avstannar pågående verksamhet och medarbetare iakttar en minuts tystnad. Om möjligt genomförs tystnaden stående och tillsammans med kollegor. 

Ida Texell
Förbundsdirektör