Trygghetseminarium i Sigtuna kommun

Den 27 april hölls ett trygghetsseminarium på Kulturlänken i Märsta, för att ge kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor till personer med sakkunskap med syfte att skapa dialog.

Temat för kvällen var hur polis, räddningstjänst och kommunen arbetar med trygghetsfrågorna. Som representant för räddningstjänsten var Per Jonsson, distriktschef i Brandkåren Attunda, på plats för att berätta om vårt perspektiv med förebyggande verksamhet och svara på frågor.