Tillförordnad förbundsdirektör/räddningschef

Den 1 juni går produktionschef Martin Öhrstedt in som tillförordnad förbundsdirektör/räddningschef för Brandkåren Attunda. Ida Texéll lämnar kommunalförbundet efter sex år för att bli kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Martin Öhrstedt med lång erfarenhet av räddningstjänsten och Brandkåren Attunda. Nu senast i rollen som produktionschef i fem år på Brandkåren Attunda. En roll som han kommer kombinera i samband med sitt nya uppdrag.

– Som förbundsdirektör/räddningschef ska jag arbeta för ett ökat fokus kring vår operativa verksamhet. Det ska ske genom att stärka och förtydliga vår operativa organisation samt internutbildning. Vi ska även fortsätta arbetet med att vara en naturlig part i det samlade säkerhets- och trygghetsarbetet i våra medlemskommuner. En gemensam faktor i detta arbete är att använda varje skattekrona så effektivt som det bara går, säger Martin.

Rekrytering för att tillsätta ny förbundsdirektör/räddningschef har påbörjats och annons kommer ut inom kort.