Tillfällig räddningsgata

Snabbare hjälp vid olyckor och kortare köer. Det hoppas Trafikverket på när de inför en tillfällig räddningsgata på E4:an mellan Södertälje och Häggvik den 1 april.

Syftet är att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och minska framkörningstiden för räddningsresurser till en trafikolycka, genom att stänga ett körfält med körfältssignaler. Räddningsgatan ska testas under ett år.

Vad är tillfällig räddningsgata?

Tillfällig räddningsgata är en metod för att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten genom att stänga av ett körfält med körfältssignaler. Det minskar framkörningstiden för räddningsresurser till en trafikolycka på vägnät med körfältssignaler. Initiala tester har visat att det finns potential att minska framkörningstiden med upp mot fem minuter. Detta kan innebära stora skillnader i en räddningsinsats.

Vilken juridik används?

För att få upprätta tillfällig räddningsgata används Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 14§. Att passera i kryssat körfält är inte tillåtet enligt Trafikförordningen. Observera att du kan rapporteras om du inte följer dessa anvisningar´.