Test av VMA onsdagen den 18:e november

På onsdagen den 18:e november testar Sveriges Radio sitt verktyg för att sända ut textinformation om ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. VMA går ut i radions ordinarie utsändningskanaler som utgörs av bland annat mejl och Rakel-meddelanden.

Test av VMA onsdagen den 18:e november

Det är bara utskicket i textformat som testas. Det kommer inte att höras någonting i radion om detta.

Testet genomförs vid tre tillfällen under förmiddagen på onsdag, klockan 10, 11 och klockan 12. 

Meddelandet innehåller informationen att det är ett test av verktyget och allmänheten behöver inte göra någonting.

Under de tre testtiderna kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att stänga av funktionen som gör att Sveriges Radios meddelande läggs ut på www.krisinformation.se. Men möjligheten finns att testmeddelandet trots den åtgärden kan nå ut till allmänheten.

  • Klicka här för mer information om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.