Test av VMA måndagen den 7:e december

Den 7 december klockan 15.00 testas signalen för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) även kallad ”Hesa Fredrik”.

Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Larmet testas en gång i kvartalet, fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Signalen ljuder under två minuter och utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar och 14 sekunder långa pauser däremellan.

Vid provet klockan 1500 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Mer om VMA