Test av VMA måndagen den 4 september

Idag, den 4 september, klockan 15:00, testas signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) även kallad ”Hesa Fredrik”.

Signalen ”Viktigt meddelande” kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Larmet testas en gång i kvartalet, fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Signalen ljuder under två minuter och utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar och 14 sekunder långa pauser däremellan.

Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Mer om VMA går att läsa i de länkade punkterna härunder: