Test av VMA-larm måndagen 7 december

Strax innan kl. 15.00 den 7 december testas signalen för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Larmet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15:00. Signalen ljuder under två minuter och utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar och 14 sekunder långa pauser däremellan.

Om du inte hör signalen på måndag kl. 15.00 kan du skicka in en anmälan. Då kan vi se vilken signal som inte fungerar och åtgärda felet. Klicka här för att göra en felanmälan.

Veronica Stolt
Kommunikatör