Test av VMA-larm måndagen 1:a juni

Den 1 juni klockan 15.00 testas signalen för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) även kallad ”Hesa Fredrik”.

Test av VMA-larm måndagen 1:a juni

Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Larmet testas en gång i kvartalet, fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Signalen ljuder under två minuter och utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar och 14 sekunder långa pauser däremellan.

Vid provet klockan 1500 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Mer om VMA