Tema badsäkerhet i Knivsta

Den 5 juli medverkade Brandkåren Attunda då Rädda Barnen i samarbete med ungdomsverksamheten i Knivsta arrangerade en temadag vid Särstabadet för att sprida kunskap om badsäkerhet.

Brandmannen Catharina Wennström berättade om hur det går att bada på ett säkert sätt och vad man kan göra för att rädda en nödställd i vatten. Under dagen lyftes varför det är så viktigt att ha kunskapen då det sker ett stort antal drunkningsolyckor varje år och att antalet olyckor hittills är fler i jämförelse med förra året.

Brandstyrkan visade sedan praktiskt hur man använder den så kallade förlängda armen, hur livbojen fungerar och hur man ger första hjälpen. På plats fanns också Benny Wermelin, Cheri Brundin, Markus Falc och Urban Pettersson från Knivsta brandstation.