Tävling 1-15 december

Värva nya prenumeranter till SMS-tjänsten för påminnelse om att testa sin brandvarnare. Alla som värvar minst en prenumerant är med i tävlingen.

Värvningstävlingen startar i samband med brandvarnardagen den 1 december och pågår till och med den 15 december. Bakom tävlingen står medlemmarna i Aktiv mot brand, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och räddningstjänsterna i Sverige. 

Den som värvar flest nya prenumeranter till SMS-tjänsten vinner en dags praktik på en brandstation eller en iPad. Alla som värvar minst en prenumerant kan vinna en designad brandvarnare.

Till tävlingen


Mer information

Nyhet från MSB