Till dem som känner sig stressade eller oroliga

Den pågående covid-19 pandemin är för dem allra flesta av oss omskakande då det innebär en osäkerhet inför framtiden samtidigt som vi tvingas in i förändring. Med denna text vill vi på Brandkåren Attunda bidra till att öka uppmärksamheten kring det potentiellt ökade antalet självmord och självskador som kan följa covid-19 utbrottets efterverkningar på samhällsnivå.

Till dem som känner sig stressade eller oroliga

 

Negativa effekter på den psykiska hälsan kan uppkomma av sociala åtgärder som karantän och nedstängning, rädslan för sjukdomen och livsstilsförändringar.

För många av oss är det just nu svårt att riktigt förstå vad som händer inom oss kopplat till vad som händer i vår omgivning. Det är svårt att hålla rädsla och oro i schack då vi ständigt uppdateras i nyhetsrapporteringen om smittspridningen av det nya Coronaviruset och antal sjuka och döda.

Det är naturligt och normalt att en händelse som denna väcker oro och rädsla då kanske ens eget liv eller närståendes liv är hotat. Lika naturligt är det att känna oro även utan att man själv blivit smittad eller kommit till skada.

Hur man reagerar skiljer sig åt från person till person.  Vissa reagerar mycket starkt och andra kanske inte reagerar alls. Rädslan är en naturlig och normal reaktion. Rädslan är som ett skydd för oss och hjälper till att öka vår beredskap inför faror.  Att känna till några av de vanliga sätten kroppen reagerar kan göra att det blir lättare att förstå och acceptera sig själv och andra.

För mer om suicidprevention och vad du kan göra är ”Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) en väldigt bra informationskälla.

Som ett stöd till allmänheten har vi översatt WHO:s rekommendationer för stressavlastande aktiviteter i samband med covid-19. Rekommendationerna är framtagna i form av ett lättillgängligt, illustrerat dokument som ger användbara råd om hur du kan hantera stress relaterat till COVID-19.