Studiebesök från italiensk skola

Lördag den 20 juli besökte 17 ungdomar från Perugia i Italien, Brandkåren Attunda och brandstationen i Upplands-Bro. De hade genom examensarbete vunnit ett EU-stipendium som bekostade skolprojektet till Sverige. Uppdraget var att analysera den svenska arbetsmarknaden genom flera besök på arbetsplatser och företag där nyckelfråga var jämställdhet och diskriminering.

Det var 16 flickor och 1 pojke i 17-årsåldern som fick träffa våra brandmän Himzo, Danjel och Chrisse som berättade om verksamheten på Brandkåren Attunda och räddningstjänsten i stort. Det var många kloka frågor från ungdomarna som bland annat berörde huruvida vi arbetar med jämställdhet och diskrimineringsfrågor.

Under besöket fick de pröva på delar av vår utbildning med att släcka brinnande docka, släpa 80 kg-docka och testa att sköta strålröret med vatten.

Så här säger dom själva om upplevelsen

”Vi tycker att det var en spännande och fascinerande upplevelse som vi gillade väldigt mycket. Vi blev imponerade av räddningstjänstens organisation och vikten av att arbeta som ett lag i detta jobb.”

 ”Vi känner att Sverige och räddningstjänsten inspirerar till jämlikhet eftersom det från vad vi såg inte finns någon diskriminering på arbetsplatsen när det gäller kön, ålder eller ursprung”

”Vi tyckte om vår tid på brandstationen då det var en upplevelse för livet när vi fick veta hur brandmännen fungerar, vilka typer av uppdrag dom åker på, vi beundrar deras mod och vad de gör för samhället.”

Som en del av samhället är det för oss på Brandkåren Attunda viktigt att presentera den här typen av verksamheten där inte bara den operativa delen men även våra värderingar, riktlinjer och arbete med frågor som jämställdhet och allas lika värde kommer i fokus.

Se fler bilder från dagen på vår Facebooksida.