Stort tack för gott samarbete i radhusprojektet

Radhusinventeringen i de planerade områdena i Brandkåren Attundas distrikt är nu huvudsakligen genomförda.

Det har gett ett bra underlag, där nästa steg blir att besluta om fortsatt inriktning i projektet med syfte att förbättra brandsäkerhet i radhusområdena.

Vi sänder ett stort tack till alla boende för gott samarbete i samband med inventeringen.

Bakgrund till projektet

Flera svåra bränder har inträffat i just radhus. I de fallen har brandspridningen mellan bostäder varit snabbare än vad som kan förväntas vid bostadsbränder. Via otätheter mellan bostäder och vind har branden kunnat ta sig upp till vindsutrymmen. Osektionerade vindar/undertaksutrymmen har sedan bidragit till att branden snabbt kunnat sprida sig mellan bostäder. Detta har i flera fall gjort att branden spridit sig okontrollerat och inneburit en totalskada för byggnaden.

Inventeringen har skett i utvalda områden i Järfälla, Knivsta, Upplands-Bro, Sollentuna och Sigtuna kommun.