Stoppdatum för tillståndsansökan för handel med fyrverkerier 2015

Ansökningar för tillstånd att sälja fyrverkerier till nyår bör komma till förbundet senast fredagen den 23 november 2015.

Handläggning av tillståndsärenden tar tid. Tillståndsansökan för handel med fyrverkerier börjar med en prövning av föreståndarens lämplighet. Detta sker genom att den anmälda föreståndarens personuppgifter kontrolleras mot brotts- och misstankeregistret hos Rikspolisstyrelsen. Därefter kommer våra handläggare besöka den möjliga försäljningsplatsen och skriva ut ett svar till ansökan.

Givetvis försöker vi även att hinna handlägga ansökningar som inkommer efter 23 november, dock förvarnar vi att det inte är garanterat att tillståndsansökaren får svar före nyårsveckan. För snabbare handläggning, bifoga en planritning med avsedd försäljningsplats och förvaringsplats för fyrverkerier markerad på ritningen.