St:a Gertruds elever på besök i Sigtuna

Den 24-25 maj hade Brandkåren Attunda besök av flera klasser i årskurs 2 från St:a Gertruds skola på Sigtuna brandstation.

På besöket fick barnen prova att spruta vatten, titta i brandbilen och på utrustningen samt lära sig om hur man kontrollerar brandvarnare och agerar vid brand. Eleverna fick också lära sig om de tre B:na som borde finnas i alla hem: Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.

De hade förberett sig väl innan besöket genom att titta på film om hur man agerar vid brand, så det ställdes många kloka frågor till Magnus Andersson och Rickard Liljedahl från Brandkåren Attunda, som träffade klasserna.