Specialutbildning för Kriminalvårdsanstalten Storboda

Måndag den 15 januari genomförde Brandkåren Attunda en specialutbildning för insatsgruppen på Kriminalvårdsanstalten Storboda i Rosbergsberg, Sigtuna kommun.

Utbildningen genomfördes i ett övningshus på Arlanda och insatsgruppen fick öva på att bistå räddningstjänsten i händelse av brand på anstalten. Trots snökaos, upp till 20 sekundmeter vind hade deltagarna gott mod och fick öva på många olika moment som skulle kunna uppstå kring ett larm.

Instruktörer från Brandkåren Attunda var Johan Söderlind, Gusten Jansson, Marcus Falc och Rickard Liljedahl.