​SOS Alarm lanserar SOS Inblick

SOS Alarm släpper dagsaktuell 112-statistik och information om händelser i Sveriges kommuner. På den nya webbplatsen SOS Inblick finns samlad statistik och artiklar. Informationen riktar sig främst till ansvariga inom kommunal omsorg, säkerhet och räddningstjänst, men är också en informationsbas för andra aktörer, allmänhet och media.​

SOS Inblick är tänkt att fungera som en kunskapshub och som inspiration kring kommunal samverkan och krisberedskap. Webbplatsen innehåller 112-statistik som uppdaterad på daglig basis, analys av historisk 112-data, statistik från andra öppna källor, exempelvis MSB och SKL, samt artiklar om aktuella ämnen.

Webbplatsen är framtagen för att snabbt och överskådligt ge en inblick i valfri kommun. Det är även möjligt att jämföra med andra kommuner. Förhoppningen är att en ökad kunskap kan leda till fler dialoger såväl inom kommunerna som över kommungränserna och därmed skapa förutsättningar för en ökad samverkan med SOS Alarm.

- I ett säkert, tryggt och hållbart samhälle behöver alla aktörer arbeta kostnadseffektivt med högt resursutnyttjande och ha en god krisberedskap. Vi tror att det börjar med delad kunskap och förståelse. Med SOS Inblick vill vi bidra med våra insikter, erfarenheter och statistik för att visa hur vi kan vara ett stöd för Sveriges kommuner i detta arbete, säger Lena Hansson, marknadsstrateg på SOS Alarm.

Besök SOS Inblick här