Snön håller i sig – fungerar din utrymningsväg trots snö och is?

Vi har en ihållande vinter i år. Detta får dock inte påverka utrymningsvägars funktion samt framkomligheten för räddningstjänst och andra räddningsfordon. Så se till att snöröj och tänk då på detta:

 Snön håller i sig – fungerar din utrymningsväg trots snö och is?
  • Räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon ska vara snöröjda och vid behov sandade.
  • Ytan utanför dörrar i fasad som är utrymningsväg ska snöröjas, se till att inga snövallar blockerar eller hindrar dörrarna från att öppnas.
  • Yttre utrymningsvägar och utrymningstrappor ska snöröjas.
  • Rökluckor ska snöröjas så att de går att hitta och kan användas.