Skulle du klara dig utan el i tolv dagar

I SVT:s nya serie Nedsläckt land, där elen försvinner i hela Sverige under en längre tid. Den utmaningen får tio personer. Hur klarar samhället krisen när det oväntade inträffar?

Tio deltagare anländer till två olika hus för vad de tror är ett härligt semesteräventyr. En grupp hamnar i ett modernt hus och en grupp på en äldre gård. Redan första kvällen ändras förutsättningarna dramatiskt när det blir strömavbrott.

I serien medverkar tre experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att prata om hemberedskap.

Mer information