Skolstart 2016

Den här veckan och nästa vecka startar skolan för många barn i våra kommuner. Förväntansfulla barn åker, springer, cyklar eller går till skolan. Barn beter sig inte som vuxna i en trafiken, vägen till skolan är inte bara en transportsträcka utan även en plats för lek.

Ta det extra försiktigt så att alla kommer fram ordentligt. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna vid skolorna och var försiktig vid övergångställen.

Tips och råd