Skärpt eldningsförbud från den 23:e juli kl. 08.00 i Stockholm och Uppsala län

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län har i samråd med båda länens räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att skärpt eldningsförbud ska gälla i båda länen. Beslut om skärpt eldningsförbud börjar gälla från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021, beslutet gäller tillsvidare.

Skärpt eldningsförbud från den 23:e juli kl. 08.00 i Stockholm och Uppsala län

Skärpt eldningsförbud

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna fasta grillplatser. Däremot är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs med gas eller vätska, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Inom sammanhållen bebyggelse är eldning i annat syfte än matlagning inte tillåten. Det är tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information

Vid frågor kontakta i första hand vår räddningscentral, Räddningcentral Mitt (RC Mitt).

Klicka här för mer information om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00.