Sista mötet med nuvarande direktionen

Vid årets sista direktionsmöte, som genomfördes på Sollentuna brandstation tackades medlemmarna i direktionen av för mandatperiodens arbete. I januari tillträder ny direktion där majoriteten av våra medlemmar sitter kvar.

Sista mötet med nuvarande direktionen

Från och med den 1 januari tar Camilla Janson, Upplands-Bro över ordförandeskapet från Henrik Thunes, Sollentuna som kommer att sitta kvar i direktionen som ledamot.

Claes Litsner, Knivsta som suttit i förbundsdirektionen sedan 2011 tackades av när han nu valt att lämna förbundsdirektionen för att gå i pension. Han kommer ha kvar några uppdrag kvar för Socialdemokraterna, men vill ha mer tid för familj och barn. Ny efterträdare efter Claes Litsner är denna stund inte klar. I sitt tal tackade han för alla åren och är stolta över det goda arbetet som Brandkåren Attunda gör.

Även Henrik Thunes uttryckte sin stolthet över att få jobba med Brandkåren Attunda. 

Vid mötet godkändes bland annat verksamhetsplan inklusive internbudget 2017 och tillsynsplan 2017.

Första direktionsmötet äger rum 20 januari 2017.