Seminarier om ledarskap i förändring

Måndag den 2 juli arrangerade Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Brandkåren Attunda och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) två seminarier om ledarskap i förändring i Almedalen.

Räddningstjänsten ska förhindra alla typer av olyckor och erbjuda ett likvärdigt skydd åt alla invånare. Jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet. Det var två fullsatta seminarier och många bra diskussioner om varför svensk räddningstjänst behöver bli mer jämställd och hur det är att leda i förändring. Stort tack till alla som kom och lyssnade och bidrog till förmiddagen men även till alla som medverkade i panelen.

Att styra och leda en räddningstjänst för alla

Tiderna förändras – hur ser framtidens räddningstjänst ut? Vad betyder en räddningstjänst för alla och är en jämställd räddningstjänst en starkare räddningstjänst?


Medverkade gjorde: Jan Sjöstedt, förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst, Emelie Johansson, hr-konsult Brandkåren Attunda, Jan Wisén, biträdande chef avdelningen för utveckling av beredskap MSB och Annika Lindqvist, journalist och konsult för MSB.

Vid seminariet beskrev chefer och ledare deras personliga erfarenheter om varför svensk räddningstjänst behöver bli mer jämställd och hur det påverkar servicen till invånarna. Det diskuterades även om krav från samhället och framtidens räddningstjänst. Moderator var Erik Flink, handläggare jämställdhet och mångfald MSB.

Att leda i förändring kräver mod

Varför väcker frågor om jämställdhet motstånd och vad innebär det att leda i förändring?


Medverkade gjorde: Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund, Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren Attunda och Jonas Haggren, konteramiral Försvarsmakten.

Vid seminariet lyftes frågor om varför jämställdhet väcker motstånd och vad det innebär att leda i förändring samt om ledarskapet och modets betydelse i ett förändringsarbete. Chefer och ledare beskrev sina personliga erfarenheter om ledarskapet och modets betydelse i ett förändringsarbete. Moderator var Erik Flink, handläggare jämställdhet och mångfald MSB.