Se inslaget från TV4 Nyheterna den 17 juli

Måndag den 17 juli medverkade Brandkåren Attunda i TV4 Nyheterna kl 19.00 i ett inslag om vad du gör om du kommer vilse i skog. För dig som missade, finns det möjlighet att se det i efterhand.

Se inslaget med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda.