Se inslag om grillning och gräsbränder i TV4 Efter fem

Tisdag den 26 mars medverkade Brandkåren Attunda i TV4 Efter fem kl 17.38, för att prata säkerhet kring grillning och gräsbränder.

Nu är vårvärmen på väg in över landet och därmed startar årets uteliv där bland annat grillen har en stor plats i mångas hjärtan. Men med vårvind och värme kommer också varning om risken för gräsbränder som ett brev på posten. Vår brandman Kristina Gissler ger bästa och säkra släckningstips.

Så släcker du grillen rätt