Samverkansövningen i Rosersberg

Den 19 maj genomfördes en stor samverkansövning i Rosersberg tillsammans med Storstockholms brandförsvar, akut-/katastrof-sjukvårdspersonal, Södersjukhuset AB, Polisen Stockholm, FRG Sigtuna, markörer, observatörer med fler.

Det var lyckad övning med över 110 personer deltog.Fler bilder på vår Facebooksida.