Samverkansövningar i tema terror

Under hela oktober månad har Brandkåren Attunda tillsammans med Storstockholms brandförsvar genomfört samverkansövningar vid Okvista övningsområde i Vallentuna. Temat under de fyra veckorna har varit särskild insats. Den taktiska delen är viktig och det behövs samsyn mellan räddningstjänsten, polisen och sjukvården.

Brandkåren Attundas styrkor och befäl har övat tillsammans med Storstockholms brandförsvar på skadeplats. För att övningarna ska vara så verkliga som möjligt får räddningstjänsten, polisen och ambulansen hjälp av Frivilliga resursgruppen (FRG), som spelar markörer.

Stort tack alla för bra samverkansövningar. Vi behöver samöva den här typen av insatser återkommande för att vara så trygga som möjligt vårt agerande i framtiden.