Samverkansdagar i Upplands Väsby

Under tre dagar vecka 22 har Upplands Väsby brandstation haft besök av Farsta brandstation för att samverka och förbättra regionsamarbetet i farliga ämnen.

Farsta brandstation är en del av Storstockholms brandförsvar och är en av de brandstationer i Stockholms län som har beredskap att hantera olyckor med farliga ämnen/kemikalier. Farsta är regionens nivå 3-station. Upplands Väsby brandstation är en av nivå 2-stationerna i regionen tillsammans med Uppsala brandförsvar och Södertörns brandförsvarsförbund, Botkyrka brandstation.


Medarbetare från Farsta brandstation bjöd på en presentation av deras avancerad indikering (AI). Ett uppdrag de har via MSB och som är en nationell resurs som endast finns på två ställen i landet. De förevisade även deras kemenhet och en genomgång i slangdykning.

Vi från Upplands Väsby visade upp vår kemenhet och vi provade även så att materialet är kompatibelt med varandras, vilket det var.

Besöket var uppskattat och banar väg för fler samövningar och tätare samarbete i framtiden.

Jens Dittrich & Jonathan Jönsson