Samverkan med kommuner för en trygg skolstart

Brandkåren Attunda samarbetar tätt med medlemskommuner och skolor för att alla barn och ungdomar ska få en trygg skolstart. Förebyggande åtgärder för en säkrare, yttre skolmiljö minskar risken för anlagda bränder.

Kommunerna rekommenderas att tillgodose ordentlig belysning, hålla buskar och häckar låga, hålla rent och snyggt, samt flytta brännbart material såsom containrar till behörigt avstånd från skolbyggnader. 

En väl fungerande samverkan med flera aktörer med bra kontaktvägar är en självklarhet för Brandkåren Attunda, för att kunna skapa ett säkrare samhälle. 

Nyhetsinslag på P4 Stockholm där Brandkåren Attunda kommenterar förebyggande arbete:

Höjd brandberedskap inför skolstarten - den 14 augusti i P4 Stockholm