Samarbete för ett säkrare Järfälla

I fredags kväll den 15 december var brandstyrkan i Järfälla vid stationsområdet i Jakobsberg för att tillsammans med andra engagerade trygghetsskapare arbeta för en tryggare miljö i kommunen.

Situationen vid stationsområdet, främst under kvällar och nätter, är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt de medborgardialoger som genomförts i kommunen.

Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen. Därför samarbetar olika aktörer i kommunen med att bidra med sin närvaro i och omkring Jakobsbergs pendel- och busstation för ett säkrare Järfälla.

Aktörer som fanns på var Polisen, polisvolontärer, SL ordningsvakter, SL ungdomsvärdar, kommunens väktare, fältarbetare, trygghetsvärdar och nattvandrande föreningar, Frivilliga Resursgruppen, Nobina, MTR, Arriva, Järfälla kommun/integration och mottagande, Reagera, Järfällahus AB, Citycon Oyj, Socialdemokraterna i Järfälla och Föräldrar - Internationella Engelska Skolan.

Om medborgarlöftet

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för. Läs mer.